Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme ja tuotteitamme tai ottaessa yhteyttä yritykseemme A&R Works Oy Ab, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä palvelujamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää myös   henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU:n yleisen (GDPR) tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

REKISTERIN PITÄJÄ

A&R Works Oy Ab
Emalikatu 2, 04440 JÄRVENPÄÄ.
Puh +358 207 432 330, y-tunnus: 0684750-1.
Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Anders Granberg, .

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakassuhteen hoito ja ylläpito täydessä laajuudessaan, tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yhteydenottopyyntöön vastaaminen, palvelujen kehittäminen tai tilauksen kirjaaminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yhteystiedot: Yrityksen nimi, henkilön nimi, titteli, osoitetiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet sekä asiakkaan antamat lisätiedot.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä, sekä suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriä käyttää A&R Works Oy Ab:n henkilöstöstä ne henkilöt joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin käyttöä ja heitä koskee salassapitosopimus. Manuaalisia rekistereitä ei ole.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS

Suoramarkkinointi tarkoituksiin henkilölain 19§ mukaisesti. A&R Works Oy Ab:lla ja yrityksen kanssa samaan konserniin (Star Works Group Oy Ab) kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja perusteltua käyttötarkoitusta varten henkilölain 8§ ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi luovutamme tietoja (asiakkaan nimi, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja toimitusosoite):

  • kuljetusliikkeille tilausten toimitusta varten

  • päämiehille erikoishinnoittelua, tuotekyselyä, asennusta tai toimitustietoa varten

Edellä mainitut ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusten vaatimuksia.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana.

EVÄSTEET JA YRITYKSEMME KOTISIVUT

Käytämme yrityksemme kotisivuilla sekä verkkokaupassa evästeitä. Eväste on pieni tekstimuotoinen tiedosto, jonka Internet-sivusto lähettää käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä käytetään yleensä käyttäjäkohtaisten asetusten tallentamiseen. Tietoja ei voi yhdistää henkilökohtaisiin tietoihin ja niitä ei voi identifioida ja ovat täysin anonyymejä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön -tällöin sivustomme eivät toimi täysin oikein.

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Mikäli säilömme henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, käytämme palveluntarjoajia jotka ovat Privacy Shield sertifioituja ja sitoutuneet noudattamaan EU-tietosuoja-asetusta. Tällaisia palveluntarjoajia ovat mm Microsoft ja Google. Emme luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti käytettäväksi kolmansille osapuolille.

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

A&R Works Oy Ab
Anders Granberg
Emalikatu 2
04440 Järvenpää

Rekisteröityjen tietojen pyytäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä kirjallisen pyynnön jättämisen yhteydessä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedon tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksensa. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaista tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

A&R Works Oy AbEmalikatu 204440 Järvenpää

Y-tunnus: 0684750-1Tel: +358 20 743 2330Email: tilaus(at)a-rworks.fi

Member of the Star Works Group